MEIE digilasteaia privaatsuspoliitika

MEIE digilasteaed/lastehoid jaoks on oluline Teie privaatsus ja
järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete
kohta, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte meielasteaed.ee/. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie
andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.
Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid
andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused
oma andmete kaitsmiseks. Poliis rakendub ainult meie veebilehele ja
selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude
kanalite kaudu.
Teie andmete töötleja on MEIE digilasteaed/lastehoid

e-post: info@meielasteaed.ee

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise
andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine

Milliseid andmeid me kogume
Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida Te meile teadlikult ja
aktiivselt edastate meie teenuste või kampaaniate kasutamisel või
nendes osalemisel, kui ka kogu teavet, mille Teie seadmed saadavad
meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.
Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas teavet, mida olete
meie teenuste või kampaaniate kasutamisel meile teadlikult jaganud
ning teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.
Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:
 • Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse
kaudu
 • Kui sirvite veebilehte meielasteaed.ee/
 • Kui Te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie
sotsiaalmeedia kontol
 • Kui liitute meie uudiskirjaga
 • Kui kommenteerite meie veebilehel olevaid postitusi
Kogutavad andmetüübid

Isikuandmed
Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on
vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või
külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat
teavet:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • E-posti aadress
 • Postiaadress, riik, maakond, linn
 • Telefoninumber
 • Teie ja meie vaheline vestlusajalugu
 • Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta
Logifailid
Meie veebileht meielasteaed.ee/ salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka
võib kuuluda:
 • Kasutatava seadme tüüp
 • Interneti-protokolli (IP) aadress brauseri tüüp
 • Internetiteenuse pakkuja (ISP)
 • Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv
Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide
analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate
tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud
teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.

Küpsised
Nagu enamus veebilehti, kasutab ka meielasteaed.ee/ "küpsiseid". Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse
veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil
määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted,
teenuste kasutamise valikud jpm.
Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste
kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on
häiritud.
Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad
Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui
olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse
aga kohe pärast brauseri sulgemist.
Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

Vajalikud küpsised.
Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie
veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad
kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku
kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud
teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised.
Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste
kasutamist aktsepteerinud.

Funktsionaalsuse küpsised.
Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid,
mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks Teie sisselogimisandmete
või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on
pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti
sisestamist.

Kuidas me andmeid kasutame

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel,
sealhulgas:
 • Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks,
personaliseerimiseks ja laiendamiseks
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid
ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe
külastajate käitumist
 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel
 • Teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside
palumisel
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
 • Võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla sotsiaalmeedia konto kaudu
 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu
andmist
 • Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid
sirvimislahendusi
 • Et arendada uusi uusi tooteid, teenuseid või parandada nende
funktsionaalsust
 • Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks,
kui võtate meiega ühendust
 • Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, trendide
uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid

 • Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte
omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või
omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja
sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika
sätted.
 • Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt
käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Partnerettevõtete hulka
kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või
ettevõtted, mis kuuluvad meile.
 • Võime jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile
teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul
eesmärgil.
 • Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus.
 • Heas usus võime avaldada ka Teie andmeid, et järgida seadusest
tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või
tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid
õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on
vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik
meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie
andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste
lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade
jõustamiseks.

Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile
säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid
andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse
funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega
kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Laste andmete töötlemine

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele
lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid.
Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid,
eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et
see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma
andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini.
Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame,
kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale
privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate
andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme
seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi
seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et
Teil on selleks ka õigus ja luba.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid
turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt
muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et
eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka
küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et
andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud,
puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust
e-posti teel: info@meielasteaed.ee. Teeme kõik meist oleneva, et
parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja
soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades
käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile
kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust
viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise
tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks
ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või
andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitseõigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma
andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele
tingimustele:
 • Juurdepääsuõigus - teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
 • Õigus andmete parandustele - teil on õigus nõuda, et parandaksime
 • Teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et
täiendaksime andmeid, mis on Teie arvates puudulikud.
 • Kustutamisõigus - teatud tingimustel on teil õigus nõuda Teie
isikuandmete kustutamist.
 • Andmete töötlemise piiramise õigus - teatud tingimustel on teil
õigus nõuda Teie isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine - teatud tingimustel on
teil õigus vaidlustada Teie isikuandmete kasutamine.
 • Õigus andmete teisaldatavusele - teatud tingimustel on teil õigus
nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või
otse teile.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage
meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega
elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname
endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende
täielikku turvalisust.

MEIE digilasteaed/lastehoid võtab ette kõik mõistlikult vajalikud
meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas
käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie
andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja
arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie
andmete turvalisus.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei
kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid
selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga
külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega
võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste
või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika
dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame
me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui
külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika
uuendamist, käsitleme me seda kui Teie vaikivat nõusolekut
muudatustega.

Viimati muudetud 18/05/2023

© All Rights Reserved. MEIE digilasteaed / lastehoid
Filianex OÜ, reg. 11329996